JUDr. Jiří Hrádek, Ph. D., LL.M. (narozen 1978 v Domažlicích) vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2002), dále studoval na Universität Hamburg (2000–2001), v programu LL.M. na Eberhard Karls Universität Tübingen (2002–2003) a v postgraduálním programu Univerzity Karlovy (2002–2009). Od roku 2002 do roku 2015 působil postupně jako advokátní koncipient a advokát v advokátních kancelářích PRK, Gleiss Lutz a Schönherr se sídlem v Praze. V současnosti je vědeckým pracovníkem Centra právní komparatistiky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právníkem ve společnosti Zeppelin CZ s.r.o. V letech 2002 a 2003 absolvoval vědecké pobyty v Evropském centru pro otázky občanskoprávního a pojišťovacího práva (ECTIL) ve Vídni; v roce 2007 absolvoval stáž v Evropské komisi, Generálním ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů.

Jiří Hrádek je členem redakční rady časopisu Jurisprudence, členem Evropského centra pro otázky občanskoprávního a pojišťovacího práva (ECTIL) a členem Rady Evropského právního institutu (ELI). Specializuje se na civilní právo se zvláštním zaměřením na právo deliktní. Je autorem knihy Předsmluvní odpovědnost – culpa in contrahendo (Praha: Auditorium, 2009), spoluautorem komentářů k českému občanskému zákoníku (Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014 a Praha: C. H. Beck, 2016), občanskému soudnímu řádu (Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016) a publikace Deliktní právo (Praha: C. H. Beck, 2017). Pravidelně publikuje články v českých i zahraničních právních časopisech (Jurisprudence, Journal of European Tort Law, European Review of Private Law).


Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (2)

Jiří Hrádek