Václav Janeček je vědeckým pracovníkem katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v současnosti také výzkumným pracovníkem Digital Ethics Lab (Oxford Internet Institute, University of Oxford). Mimo to se v rámci DPhil programu na Faculty of Law (University of Oxford) zabývá filozofií právních informací, a to zejména v závazkovém právu. Ve svém výzkumu se věnuje právním, etickým a filozofickým otázkám souvisejícím s odpovědností a s moderními technologiemi. Výsledky své práce autor pravidelně publikuje v ČR i v zahraničí. Václav Janeček pochází z Rožnova pod Radhoštěm, odkud se po gymnaziálních studiích přesunul za studiem práva a filozofie do Prahy. Po jednoročním pobytu na University of Sussex ve Velké Británii nastoupil na katedru teorie práva a právních učení Univerzity Karlovy jako interní doktorand, a to pod vedením doc. JUDr. Karla Berana, Ph.D. V téže době praktikoval jako advokátní koncipient. Nyní autor působí v Praze a v Oxfordu, kam odcestoval za dalším studiem a výzkumem na Faculty of Law (vedoucí prof. James Goudkamp) a na Oxford Internet Institute (prof. Luciano Floridi, dr. Mariarosaria Taddeo). Autor je Pontigny Scholar na St Edmund Hall v Oxfordu a od roku 2016 také aktivním členem European Law Institute.


Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (3)

Václav Janeček