Doc.JUDr.PhDr. David Elischer, Ph.D., působí na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje výuce občanského práva hmotného, zejména otázkám práva civilních deliktů, závazkovému právu smluvnímu a právu rodinnému. V minulosti byl členem komisí Legislativní rady vlády ČR k návrhu občanského zákoníku v oblastech věcných práv a deliktního práva. Je spoluautorem komentářů k občanskému zákoníku, učebnic občanského práva a monografie k náhradě škody. Je členem mezinárodní akademické studijní skupiny Common Core of European Private Law a přispěvatelem francouzského Centre d’acces aux droits étrangers (Juriscope). Působí rovněž jako of counsel advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík a lektor vzdělávacího KŠB Institutu a též jako člen redakčních rad několika právnických časopisů.


Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (5)

David Elischer

Sdílená ekonomika a delikty
Elektronická kniha
Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání
Elektronická kniha
Darování a jeho podoby v novém soukromém právu
Elektronická kniha

Darování a jeho podoby v novém soukromém právu [e-kniha]

David Elischer  /  Wolters Kluwer (2016)

Není v prodeji

U titulu vypršela licence.

374 Kč