Mgr. Lucie Novotná Krtoušová (narozena 1986 v Liberci) vystudovala v roce 2013 obor právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2013 do roku 2016 působila jako advokátní koncipientka v Praze a v návaznosti na to úspěšně složila advokátní zkoušku. V současnosti je studentkou doktorského studijního programu teoretické právní vědy a vědeckou pracovnicí Katedry teorie práva a právních učení na téže fakultě. Lucie Novotná Krtoušová absolvovala jednoroční studijní pobyty na Universität Hamburg, Fakultät für Rechtswissenschaft a Cardiff University, School of Law and Politics a dále krátkodobý studijní pobyt na Universität Passau, Juristische Fakultät.

Lucie Novotná Krtoušová se věnuje teoretické koncepci jednání a odpovědnosti právnických osob a zejména otázkám odpovědnosti členů jejich volených orgánů. Její diplomová práce na téma Péče řádného hospodáře jako kritérium pro posouzení odpovědnosti byla v roce 2014 oceněna Cenou Randovy nadace za vynikající diplomovou práci z oboru obchodního práva a příbuzných oborů. Je spoluautorkou jedné monografie a autorkou několika odborných článků publikovaných v České republice.


Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (1)

Lucie Novotná Krtoušová