JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. (narozen 1982 v Ostravě) vystudoval v roce 2007 obor právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2012 absolvoval na téže fakultě doktorské studium v oboru teorie, filozofie a sociologie práva. Od roku 2008 vyučuje na pražské právnické fakultě předměty teorie práva, právní filozofie a několik volitelných předmětů zaměřených zejména na teoretické otázky lidských práv. Od roku 2012 je členem Výzkumného centra pro lidská práva Univerzity Karlovy. Mezi lety 2007 a 2014 pracoval rovněž v odboru mezinárodní spolupráce a Evropské unie Ministerstva vnitra ČR.

Pavel Ondřejek absolvoval dlouhodobý studijní pobyt na právnické fakultě Universiteit Antwerpen (program mezinárodních a evropských právních studií) a dále krátkodobé studijní či výzkumné pobyty na European University Institute ve Florencii, Central European University v Budapešti a na Max-Planck-Institut für ausländi­sches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg.

Pavel Ondřejek je autorem monografie Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod (Praha: Leges, 2012) a dále autorem či spoluautorem více než 40 odborných článků, kapitol kolektivních monografií a sborníkových příspěvků, věnovaných zejména otázkám teorie základních práv, proměn veřejného práva a aplikace principu proporcionality. Publikoval mimo jiné v časopisech European Constitutional Law Review, European Public Law a Espaço Jurídico Journal of Law.


Pavel Ondřejek