JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. (narozen 1975 v Praze) absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde mu byl postupně udělen titul Mgr. (1998), JUDr. (2004) a Ph.D. (2012), a dále postgraduální kurz německého práva na Universität zu Köln, jejž v roce 2003 završil titulem LL.M.

Od roku 2002 působí jako odborný asistent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, od roku 2011 souběžně též jako odborný poradce (counsel) v advokátní kanceláři Glatzová & Co., s.r.o. V letech 1999 až 2002 zastával funkci ředitele legislativního a právního odboru Komise pro cenné papíry. V období let 2002 až 2010 působil též jako člen, resp. předseda senátu rozkladové komise České národní banky. Mezi lety 2004 a 2006 vykonával funkci předsedy dozorčí rady organizátora mimoburzovního trhu – společnosti RM-Systém, a.s. V letech 2006 až 2010 byl asistentem předsedkyně senátu č. 29 Nejvyššího soudu České republiky. V roce 2014 a 2015 zastával pozici poradce prvního náměstka ministryně spravedlnosti, od roku 2015 do roku 2018 potom poradce ministra spravedlnosti.

Publikuje a přednáší zejména o právní úpravě kapitálových obchodních společností, cenných papírů a závazků podnikatele. Je autorem či spoluautorem 11 odborných knižních monografií z oblasti obchodního práva a více než 180 převážně komercialistických statí, publikovaných zejména ve specializovaných právnických periodikách na rozličná odborná obchodněprávní témata.


Petr Čech