Prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. (narozen 1973 v Nymburce) je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1997), kde mu byl v roce 2000 udělen titul JUDr. a v roce 2001 i titul Ph.D. V roce 2006 byl jmenován docentem a v roce 2018 profesorem pro obor teorie, filozofie a sociologie práva. Vystudoval rovněž právnickou fakultu Michiganské univerzity (LL.M. v roce 2002 a S.J.D. v roce 2006). Od roku 2008 je soudcem Nejvyššího správního soudu v Brně.

Zdeněk Kühn pravidelně přednáší na právnických fakultách v zahraničí, jmenovitě v USA (Cornell University, University of South Carolina, University of San Francisco, Nova Southeastern University ve Ft. Lauderdale apod.) a v Chorvatsku, dále přednáší pro soudce na Slovensku, v Chorvatsku, Bulharsku, Rumunsku, Polsku apod. Dlouhodobě se profesně zabývá otázkou výkladu práva a srovnávacího veřejného práva. Je autorem či spoluautorem řady monografií a komentářů a více než 100 odborných článků a statí publikovaných v České republice. Pravidelně publikuje též v zahraničí, vyšla mu doposud jedna zahraniční monografie (The Judiciary in Central and Eastern Europe: Mechanical Jurisprudence in Transformation? Leiden: Martinus Nijhoff, Brill, 2011), několik desítek jeho článků bylo publikováno anglicky, čínsky, arabsky a rusky.


Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (4)

Zdeněk Kühn