Nakladatelství Wolters Kluwer

Politologie nejen pro právníky
Elektronická kniha

Politologie nejen pro právníky [E-kniha]
2., aktualizované vydání

Jiří Kroupa  /  Wolters Kluwer (2020)

Ihned

K dispozici pro okamžité stažení

345 Kč

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací
Elektronická kniha
Nemovité věci v podnikání
Elektronická kniha

Nemovité věci v podnikání [E-kniha]
4. vydání

Jiří Vychopeň  /  Wolters Kluwer (2020)

Ihned

K dispozici pro okamžité stažení

385 Kč

Koncepce práva jako systému
Elektronická kniha

Koncepce práva jako systému [E-kniha]

Ondřej Pavelek  /  Wolters Kluwer (2020)

Ihned

K dispozici pro okamžité stažení

495 Kč

Kariérové poradenství na každý pád
Elektronická kniha
Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury
Elektronická kniha
Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob
Elektronická kniha
Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů
Elektronická kniha

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů [E-kniha]

Pavel Loutocký  /  Wolters Kluwer (2020)

Ihned

K dispozici pro okamžité stažení

385 Kč

Skončení pracovního poměru v souvislostech
Elektronická kniha

Skončení pracovního poměru v souvislostech [E-kniha]

Alice Mlýnková  /  Wolters Kluwer (2020)

Ihned

K dispozici pro okamžité stažení

385 Kč

Brněnská normativní civilistika
Elektronická kniha
Covid-19: Přijatá opatření a náhrada újmy
Elektronická kniha
Výkon advokátní praxe
Elektronická kniha

Výkon advokátní praxe [E-kniha]

Jakub Maur  /  Wolters Kluwer (2020)

Ihned

K dispozici pro okamžité stažení

341 Kč

Právní a politický rámec Evropské unie
Elektronická kniha

Právní a politický rámec Evropské unie [E-kniha]

Ivo Šlosarčík  /  Wolters Kluwer (2020)

Ihned

K dispozici pro okamžité stažení

580 Kč

Mezinárodní přepravní doklady
Elektronická kniha

Mezinárodní přepravní doklady [E-kniha]

Radek Novák, Bohumil Poláček  /  Wolters Kluwer (2020)

Ihned

K dispozici pro okamžité stažení

350 Kč

Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR
Elektronická kniha

Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR [E-kniha]

Vojtěch Trapl  /  Wolters Kluwer (2020)

Ihned

K dispozici pro okamžité stažení

150 Kč

Daň z přidané hodnoty 2020
Elektronická kniha

Daň z přidané hodnoty 2020 [E-kniha]
Meritum

Zdeňka Hušáková  /  Wolters Kluwer (2020)

Ihned

K dispozici pro okamžité stažení

238 Kč

Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.)
Elektronická kniha
Nakládání s majetkem státu
Elektronická kniha

Nakládání s majetkem státu [E-kniha]

Michal Štancl  /  Wolters Kluwer (2020)

Ihned

K dispozici pro okamžité stažení

358 Kč

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2020
Elektronická kniha