Mgr. Martin Halíř: vystudoval jednooborovou psychologii. Složil atestaci v oboru klinická psychologie a ukončil výcvik v systematické psychoterapii při Institutu pro Gestalt terapii v Praze. Pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Externě vyučuje praktická cvičení lékařské psychologie při LF UK v Hradci Králové. Je zakladatelem a dlouholetým odborným lektorem akreditovaného kurzu „Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace“ a dalších kurzů v oblasti práce s klientem. Je spoluautor monografie Foniatrie – hlas, spoluautor Standard péče u hlasových poruch AKL ČR. V současnosti je zástupcem ředitele organizace Péče o duševní zdraví, z.s. a současně působí jako odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví pro projekty v oblasti reformy psychiatrické péče při zavádění multidisciplinárních týmů.


Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (1)

Martin Halíř

Vokologie I
Kniha