Mgr. Kateřina Fritzlová: klinická logopedka a certifikovaná hlasová terapeutka. V současnosti pracuje v privátní praxi, věnuje se lektorské, přednáškové a výzkumné činnosti v oblasti komplexních přístupů v rehabilitaci poruch hlasu, řeči a sluchu se zaměřením na senzomotorickou integraci a rehabilitační využití muzikoterapeutického instrumentaria. Je odbornou lektorkou akreditovaného kurzu „Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace“ a spoluautorkou Standard péče u hlasových poruch AKL ČR. Členka Asociace klinických logopedů ČR, Asociace muzikoterapeutů ČR. Lektorka magisterského studia muzikoterapie na UP v Olomouci. Spoluzakladatelka Institutu pro výzkum a léčbu poruch komunikace s.r.o


Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (1)

Kateřina Fritzlová

Vokologie I
Kniha