MUDr. Martin Kučera: odborný lékař odbornosti ORL a foniatrie-audologie. V minulosti pracoval na ORL klinice FN v Hradci Králové, kde se věnoval fonochirurgii, v současné době působí v privátní praxi. Teoreticky i prakticky se věnuje komplexním rehabilitačním přístupům v léčbě poruch hlasu, řeči, sluchu a polykání. Přednáší, organizuje kurzy a semináře s touto problematikou, je lektorem a odborným garantem akreditovaného kurzu MZ ČR – Kurz hlasové rehabilitace a reedukace. Je jedním z autorů monografie Foniatrie – hlas a Standard péče u hlasových poruch, autor některých terapeutických rehabilitačních technik, např. techniky Fyziologického svalového souhybu v rehabilitaci oro-faryngo-laryngeální oblasti, nebo techniky rehabilitačního použití přefukové píšťaly „koncovky“. Působí jako dlouholetý externí spolupracovník Výzkumného centra hudební akustiky HAMU v Praze a jako lektor magisterského studia muzikoterapie na UP v Olomouci. Je zakladatel Institutu pro výzkum a léčbu poruch komunikace s.r.o., který má jako hlavní myšlenku šířit komplexní terapeutické postupy a multidisciplinární přístupy k poruchám komunikace


Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (1)

Martin Kučera

Vokologie I
Kniha