RNDr. Marek Frič, Ph.D.: vědecký pracovník v oblasti akustiky a psycho-akustiky ve Výzkumném centru hudební akustiky (MARC) na HAMU v Praze. Dlouhodobě pracoval v klinické praxi v oblasti diagnostiky poruch hlasu a sluchu na předních foniatrických pracovištích v SR a ČR (Foniatrické oddelenie FN v Bratislave, Medical Helathcom, s.r.o. v Praze ). Řadu let přednáší a publikuje v oblasti diagnostiky poruch hlasu a aplikace psycho-akustických metod ve vokologii. Od r. 2010 je certifikovaný hlasový terapeut. Disertační práce: Objektivní a psycho akustické aspekty hodnocení lidského hlasu (obor akustika, Katedra radioelektroniky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, 2013). Přednáší fyziologii a psycho-akustiku hlasu řeči a sluchu na HAMU, pro lékaře a klinické logopedy. Spoluautor monografie Foniatrie – hlas, spoluautor Standard péče u hlasových poruch AKL ČR. a více než 30 odborných článků. Je dlouholetým odborným lektorem akreditovaného kurzu „Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace“ Je autorem diagnostických programů: vizuálně podporovaná audiometrie, vyšetření hlasového pole a dalších v oblasti výzkumu hlasu, zároveň je spoluautorem různých programů pro provádění percepčních testů, které jsou kromě výzkumné práci využívané pro vzdálenou výuku a nácvik hodnocení hlasu v pregraduální i postgraduální výuce budoucích hlasových terapeutů.


Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (1)

Marek Frič

Vokologie I
Kniha