Tomáš Horáček, JUDr., Ph.D. Od roku 1996 působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK jako odborný asistent. Specializuje se zejména na problematiku jednání podnikatelů, obchodně závazkové vztahy a řešení obchodních sporů. V období 2004–2012 působil jako tajemník Právnické fakulty UK, poté byl proděkanem pro magisterský studijní program. V současné době působí jako ředitel Mezioborového centra rozvoje právních dovedností Právnické fakulty UK. Je rozhodcem u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, zprostředkovatelem a rozhodcem kolektivních sporů zapsaným u Ministerstva práce a sociálních věcí a dále členem Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR. Je mediátorem a členem Asociace mediátorů Slovenské republiky. Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí, je autorem řady odborných publikací a článků a spoluautorem komentáře k zákonu o obchodních korporacích a k novému občanskému zákoníku.


Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (3)

Tomáš Horáček

Zákon o mediaci (č. 202/2012 Sb.)
Elektronická kniha
Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání
Elektronická kniha
Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora
Elektronická kniha