Doc. JUDr. et Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. člen katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obhájce ve věcech trestních, předseda pracovní komise pro trestní právo Legislativní rady vlády ČR, člen rekodifikační komise pro nový trestní řád a člen redakčních rad několika právnických časopisů. Autor či spoluautor mnoha desítek článků, několika učebnic, komentářů a monografií. Jeho nejvýznamnější prací je monografie Soukromá žaloba v trestním řízení (Karolinum, 2005), za kterou obdržel Bolzanovu cenu.


Tomáš Gřivna

Trestní právo procesní
Elektronická kniha
Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 5. vydání
Elektronická kniha
Trestní právo hmotné
Elektronická kniha
Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 4. vydání
Elektronická kniha
Trestní právo procesní
Elektronická kniha
Kriminologie
Elektronická kniha

Kriminologie [E-kniha]

Tomáš Gřivna, Miroslav Scheinost, Ivana Zoubková  /  Wolters Kluwer (2015)

Není v prodeji

U titulu vypršela licence.

660 Kč