Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., absolvoval studium práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté profesně působil jako právní čekatel, později vyšetřovatel a následně jako státní zástupce. Kromě jiných funkcí vykonával funkci prvního náměstka nejvyšší státní zástupkyně ČR s odpovědností za oblasti mezinárodní justiční spolupráce, mimořádné opravné prostředky a postih závažné hospodářské a finanční kriminality. Působil jako vysokoškolský učitel na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na Panevropské vysoké škole v Bratislavě a nadále působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Přednášel i na zahraničních vysokých školách a univerzitách v USA, Nizozemsku, Rakousku, Švédsku, Maďarsku atd. Vykonával také praxi jako samostatný advokát a spolupracoval s mezinárodní advokátní kanceláří White & Case v Praze. Za rok 2010 získal ocenění Právník roku pro oblast trestního práva. Je autorem řady monografií, odborných a vědeckých článků. Byl a je členem mnoha odborných mezinárodních či tuzemských institucí a organizací, např. International Association Internationale de Droit Pénal – AIDP (v současné době je prezidentem české národní skupiny AIDP), Asociace českých právníků na ochranu finančních zájmů Evropských společenství, Dozorčího výboru Evropského úřadu pro potírání podvodných jednání (OLAF), Legislativní rady vlády, rekodifikačních komisí Ministerstva spravedlnosti ČR, Justiční akademie, vědeckých rad Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Panevropské vysoké školy v Bratislavě, redakčních rad časopisů Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Trestní právo, Státní zastupitelství, The Lawyer Quarterly a Česká kriminologie. Je členem Grémia Akademie věd pro vědecký titul. Od roku 2013 působí jako místopředseda Ústavního soudu ČR.


Jaroslav Fenyk

Trestní právo procesní
Elektronická kniha
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Elektronická kniha
Trestní právo procesní
Elektronická kniha
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob
Elektronická kniha