JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. (* 1981). V letech 2000–2005 studoval na Filozofické a Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na které i úspěšně složil rigorózní zkoušku a absolvoval doktorské studium. Absolvoval výzkumné pobyty, studia a stáže na německých a rakouských univerzitách (Innsbruck, Konstanz, Dresden, Passau, Regensburg, Münster, Wien). Od roku 2006 vyučuje na katedře dějin státu a práva brněnské právnické fakulty semináře z obecných a českých právních dějin a další předměty vyučované v německém jazyce. Zabývá se především právem platným v Protektorátu Čechy a Morava, německými a rakouskými právními dějinami s těžištěm v období národního socialismu a dějinami Němců v českých zemích. Výsledky své vědecké práce publikuje v odborných periodicích jak u nás, tak i v zahraniční. V současnosti se jako jeden z dvou hlavních editorů podílí na přípravě patnáctisvazkové Encyklopedie českých právních dějin. Dr. Tauchen je rovněž soudním tlumočníkem pro německý jazyk. Je členem Komory soud­ních tlumočníků České republiky, Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung e.V. a aktivně je činný v The European Society for History of Law.


Z kategorií

Podle formátu

  • ePUB bez DRM (1)

Podle jazyků

  • česky (3)

Jaromír Tauchen

Velké dějiny zemí Koruny české - Právo
Kniha
Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava
Elektronická kniha
Velké dějiny zemí Koruny české - Stát
Kniha