JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D. (nar. 1986) – vedoucí autorského kolektivu

Jakub Král započal svou profesní kariéru jako právník na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví. Později se stal vedoucím oddělení zdravotnických prostředků. V tomto období připravil společně se svými kolegy novou koncepci regulace zdravotnických prostředků. Na jaře roku 2013 opustil po pěti letech Ministerstvo zdravotnictví a převzal vedení přípravy Státního ústavu pro kontrolu léčiv na novou úlohu hlavního regulátora v oblasti z dravotnických prostředků.


Od července 2014 působí jako nezávislý odborník na problematiku farmaceutického práva a poskytuje komplexní edukaci a legislativní analytiku v oblasti regulace zdravotnických prostředků a léčivých přípravků. V současné době pracuje ve vzdělávací a poradenské společnosti Porta Medica s.r.o. Je členem několika expertních skupin (včetně legislativního poradního týmu předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR), pravidelně publikuje a věnuje se pedagogické činnosti, a to jak na akademické půdě, tak v soukromé sféře.

Jakub Král vystudoval magisterský studijní program v oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Taktéž zde absolvoval bakalářský obor Veřejná správa. Na téže alma mater v roce 2013 úspěšně obhájil rigorózní práci na téma Analýza právní úpravy zdravotnických prostředků. Doktorské studium zakončil disertační prací na téma Farmaceutické právo, která byla v rozšířené a aktualizované podobě vydána jako odborná publikace.


Z kategorií

Podle formátu

  • ePUB bez DRM (1)

Podle jazyků

  • česky (2)

Jakub Král

Zákon o zdravotnických prostředcích (č. 268/2014 Sb.)
Elektronická kniha
Farmaceutické právo
Kniha

Farmaceutické právo

Jakub Král  /  Erudikum (2014)

Skladem

Expedujeme do 2 pracovních dnů.

441 Kč

běžná cena: 490 Kč