PhDr. Petr Valenta, Ph.D., (1979) vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na stejné fakultě pak absolvoval doktorské studium se specializací na moderní hospodářské a sociální dějiny. Politické a sociální dějiny studoval na Vídeňské univerzitě a Univerzitě Otto-Friedricha v Bamberku. Zaměřuje se na české dějiny 19. století a historii parlamentarismu ve střední Evropě. Působí jako odborný konzultant v Kanceláři Poslanecké sněmovny. Moderní dějiny a historii parlamentarismu přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a Vysoké škole Cevro Institut.


Podle typu

  • Kniha (1)

Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (1)

Petr Valenta

Richard Dotzauer
Kniha