Tomáš W. Pavlíček

Korespondence Waleryho Goetela s Radimem Kettnerem
Kniha
Dějiny, smysl a modernita
Kniha
Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích
Kniha
Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848-1914)
Kniha
Cesta kolem světa
Kniha

Cesta kolem světa
Zaplavené fotografie J. V. Daneše

Petra Brandejsová Tomsová (ed.), Tomáš W. Pavlíček (ed.)  /  Academia, Archiv Akademie věd ČR, Masarykův ústav AV ČR (2022)

Připravujeme

Tento titul má nakladatel v edičním plánu, zatím nebyl vydán.