Iveta Coufalová, Ph.D., je historička a šéfredaktorka odborně popularizačního časopisu Dějiny a současnost. Zabývá se především konfesními kulturami, politikou, reprezentací a cirkulací vědění v raném novověku a také dějinami ve veřejném prostoru.


Podle typu

  • Kniha (3)

Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (3)

Iveta Coufalová