PhDr. Lukáš Borovička (1982) vystudoval bohemistiku, historii a učitelství na Filozofické fakultě UK v Praze, absolvoval roční studijní pobyt v Londýně. Zabývá se ideologickou diferenciací prvorepublikové kultury a některými otázkami literární teorie. V poslední době se věnuje reprezentacím antisemitismu v české kultuře.


Podle typu

  • Kniha (6)

Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (6)

Lukáš Borovička

Nová literatura pro střední školy - Přehled literárních pojmů a směrů
Kniha
Nová literatura pro střední školy 2 učebnice
Kniha
Nová literatura pro střední školy 2 Pracovní sešit
Kniha
Nová literatura pro střední školy 3 Učebnice
Kniha
„Světový názor“ od Humboldta k Eagletonovi
Kniha