(1988) vystudoval politologii, historii a filozofii na FF UJEP. Doktorát získal na FHS UK. Odborně se zaměřuje problematiku občanské společnosti, sociálních hnutí a subkultur, volebním studiím a otázkám politické teorie. Publikoval v řadě odborných časopisů jako například Sociológia, Politics in Central Europe či Politické vedy.


Petr Bláha

Týdenní předčasnosti
Kniha
Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji
Kniha
Island - stručná historie států
Kniha

Island - stručná historie států

Petr Bláha  /  Libri (2019)

Připravujeme

Tento titul má nakladatel v edičním plánu, zatím nebyl vydán.