Zdeněk Beran, Ph.D., začínal jako redaktor angloamerické beletrie v nakladatelství Svoboda, nyní působí v Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK a externě též vyučuje na Metropolitní univerzitě v Praze. Zabývá se převážně anglickou literaturou 19. a 20. století, recepcí britských autorů v českém kulturním prostředí a vede semináře uměleckého překladu. Překládá anglickou a americkou prózu, např. romány a povídky Kurta Vonneguta, povídky Francise S. Fitzgeralda, M. R. Jamese, Jacka Londona či G. G. Byrona, aforismy Arthura Blocha (Murphyho zákon), z odborné literatury např. Stručné dějiny anglické literatury Roberta Barnarda. Je editorem tří překladových svazků z díla Jacka Londona, výboru z povídek M. R. Jamese nebo antologie viktoriánské detektivní prózy; k vydání edičně připravil i konečnou podobu výboru z anglických jezerních básníků v překladu Václava Renče Tušivá rozpomnění. Řadu knih opatřil doslovy nebo předmluvami.


Zdeněk Beran

Boleslavský landfrýd 1440-1453
Kniha
Poslední páni z Michalovic
Kniha
Zdeněk Beran
Kniha

Zdeněk Beran

Zdeněk Beran  /  Národní galerie v Praze (2007)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

386 Kč