Prof. PhDr. ALEXANDR STICH, CSc., výrazná postava české bohemistiky. Jeho profesionální život byl spjat především se dvěma institucemi, Ústavem pro jazyk český AV ČR a Filozo. ckou fakultou Univerzity Karlovy, v nichž svou osobností výrazně ovlivňoval atmosféru oboru. Široký záběr jeho zájmů – teorii a historii spisovného jazyka a jazykové kultury, stylistiku, textologii, editologii, tematiku lingvoliterární, českou barokistiku, slavistické exkurzy a lovakistiku – zužitkovaly v poslední době zejména řady jeho studentů, jimž byl obětavým učitelem a rádcem. Vedle toho se aktivně účastnil organizování akademického života doma i navenek a svou autoritou se ho usilovně snažil posunout k vyšší úrovni a k smysluplnosti.


Podle typu

  • Kniha (6)

Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (6)

Alexandr Stich

Česká literatura od počátku k dnešku
Kniha
Jazykověda - věc veřejná
Kniha

Jazykověda - věc veřejná

Alexandr Stich  /  NLN - Nakladatelství Lidové noviny (2005)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

233 Kč

běžná cena: 259 Kč

Seifertova světlem oděná
Kniha

Seifertova světlem oděná

Alexandr Stich  /  Argo (1998)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

125 Kč

běžná cena: 139 Kč

Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi
Kniha

Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi

Alexandr Stich  /  Torst (1996)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

160 Kč

běžná cena: 178 Kč