PhDr. Kateřina Jíšová, Ph.D., (1969), historička, zabývá se mimo jiné dějinami Prahy v pozdním středověku.


Kateřina Jíšová

Documenta Pragensia Supplementa V.
Kniha
Pražský uličník 3.díl
Kniha
V komnatách paláců v ulicích měst
Kniha
Pražský uličník
Kniha