PhDr. Petr Šámal (*1977)
Vzdělání a specializace:
2006 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění (diplomová práce Výtvarné umělkyně v 19. století v Čechách); v současnosti dokončil doktorské studium na téže fakultě s disertační prací na téma výzdoby pražských obytných staveb v období od druhé poloviny 19. století do první světové války.
Od 2009 Národní galerie v Praze, Sbírky grafiky a kresby, kurátor se zaměřením na grafiku 19. století. Zabývá se českým uměním 19. a počátku 20. století, otázkami výzdoby veřejných a obytných staveb této doby a problematikou výtvarných umělkyň v 19. století.
Je spoluautorem knižního seriálu Domy na Starém Městě pražském (od 2006).
Externě spolupracuje na projektech Ústavu dějin umění AV ČR.

Publikační činnosti:
- Petr Šámal, Pozapomenutý František Xaver Lederer, Umění LII, 2004, s. 152–168.
- Petr Šámal, Žena na cestě k umění. Ženské výtvarné vzdělávání v 19. století v Čechách, Umění LV, 2007, s. 207–225.
- Petr Šámal, Soukromé poselství veřejnosti: sochařství na průčelí pražského domu v pozdním historismu, in: Roman Prahl – Tomáš Winter (eds.), Proměny dějin umění, Praha 2007, s. 161–168.
- Eva Bendová – Petr Šámal, Joža Uprka a počátky české moderní grafiky, in: Helena Musilová (ed.), Joža Uprka (1861–1940). Evropan slováckého venkova, Praha 2011, s. 111–123.
- Roman Prahl – Petr Šámal, Umění jako dekorace a symbol: výzdoba reprezentačních staveb Prahy v éře historismu, secese a moderny, Praha 2012.
- Petr Šámal, Od busty k symbolu národních dějin: pomníková tvorba Ladislava Šalouna do první světové války, in: Kateřina Kuthanová – Hana Svatošová (eds.): Metamorfózy politiky: pražské pomníky 19. století, Praha 2013.

Kurátorská a jiná odborná činnost:
- Žena a grafika v Čechách 19. století, Národní Galerie v Praze (grafický kabinet), 2010


Podle typu

  • Kniha (11)

Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (11)

Petr Šámal

Rozsudek smrti vykonán
Kniha

Rozsudek smrti vykonán
Kruté pravdy z tajných archívů

Petr Šámal  /  Fortuna Libri (2021)

Skladem

Expedujeme do 1 pracovního dne.

413 Kč

Jak se žije za zdmi Valdic
Kniha

Jak se žije za zdmi Valdic

Petr Šámal  /  Naše vojsko (2019)

Skladem

Expedujeme do 1 pracovního dne.

359 Kč

Topičův salon 1894 – 1899
Kniha
Umění jako symbol a dekorace
Kniha

Umění jako symbol a dekorace

Roman Prahl, Petr Šámal  /  Gallery (2012)

Skladem

Expedujeme do 2 pracovních dnů.

1 008 Kč

Domy na Starém Městě pražském IV.
Kniha
Domy na Starém městě pražském III.
Kniha
Domy na Starém městě pražském II.
Kniha