Nobelova cena za literaturu 2017 - Kazuo Ishiguro

Tomáš Weiss

Laureátem je Brit japonského původu, narozený v roce 1954 v Nagasaki. Po Bookerově ceně za román Soumrak dne si tak kompletuje velké literární double. A teď se o něj začneme všichni aspoň trochu víc zajímat. Protože je zřejmé, že to v CZ není zrovna miláček davů. I při vyhlášení jeho jména bylo u Nobelů takové nějaké rozpačité ticho. Zase zvolili jinak, než měli!

....Ishiguro se při psaní rád pouští do nových věcí. Třebaže se může zdát, že jeho nejznámější romány Neopuštěj mě, Když jsme byli sirotci a především filmem proslavený Soumrak dne nemají nic společného, opak je pravdou. Kromě jednoduchého jazyka bez zbytečných příkras a odboček a záliby v ryze britských tématech a prostředích je spojuje osoba tzv. nespolehlivého nebo nevěrohodného vypravěče, který se sice pokouší podat čtenáři životní příběh, ale během vyprávění se často dostává na scestí, chybuje a odhaluje mnohem víc, než měl původně v plánu. Stejnými postavami Ishiguro zabydlel i svůj povídkový soubor: muži, tu více, tu méně úspěšnými hudebníky, kteří buď osobně nebo zprostředkovaně zažívají zásadní zklamání a jsou nuceni se s ním chtě nechtě vyrovnat.

Český slovník cizích slov uvádí u pojmu Nokturno následující definice: jde o hudební skladbu s náladou krásné noci, za druhé obraz noční krajiny a v poslední řadě noční zastaveníčko.Všechny tři definice jsou v případě Nokturn relevantní – hudba hraje ve všech pěti povídkách prim, povětšinou se odehrávají v noci a nezanedbatelnou roli v nich hrají nečekaná a mnohdy osudová setkání. Mnohem přesnější je však anglická definice tohoto termínu, která se zaměřuje na pocitovou stránku věci. Podle oxfordského slovníku jde o snovou hudební skladbu, která nabuzuje náladu počínajícího večera nebo noci. Typickými náladami či pocity pak jsou lítost, zklamání, žal, melancholie a únava či ospalost. Dohasínající den a nadcházející noc sice znamenají, že něco starého skončilo a že se dnem následujícím něco nového přijde, ale tato naděje nemusí být vždy vyslyšena. A právě zmařené naděje a nenaplněné sny jsou stěžejném motivem Ishigurova souboru.

z recenze Markéty Musilové  iliteratura.cz 2010

5.10.2017