Milan Kundera: Mezi literaturou a filmem

DAFilms

Portál DAFilms.cz přináší možnost sledovat online nový biografický dokument Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti režiséra Miloslava Šmídmajera. Při té příležitosti nabízí i tři filmové adaptace Kunderových knih.

Jméno Milana Kundery je úzce spjato s pražskou FAMU, kde nejprve studoval, později až do roku 1970 přednášel světovou literaturu. Během jeho působení na filmové škole měl nepochybný vliv na mladé filmaře nově se formující československé nové vlny. S obdivem na něj vzpomínal například Jiří Menzel, Agnieszka Holland nebo Antonín Máša.

Na přednáškách Milana Kundery se potkávali i Pavel Juráček a Hynek Bočan. V roce 1965 vznikla díky jejich tvůrčí spolupráci první Kunderova filmová adaptace Nikdo se nebude smát. Přestože měl Kundera k adaptaci výhrady, mnozí Bočanův debutový film považují za nejzdařilejší adaptaci. Nejznámějším zfilmovaným dílem se stal Žert režiséra Jaromila Jireše z roku 1968, na jehož scénáři se podílel sám Kundera. Především kniha, později i film zaznamenaly velký úspěch u domácího publika. Jeho sláva trvala však pouze krátce, do roku 1970 než byly knihy staženy z prodeje a film uložen do trezoru.

Projekt Doc Alliance (DAFilms) vznikl jako výsledek tvořivého partnerství 7 klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu: CPH:DOXDoclisboaMillennium Docs Against GravityDOK LeipzigFIDMarseilleMFDF Ji.hlava a Visions du Réel. Cílem iniciativy Doc Alliance je prosazování žánru dokumentárního filmu, podpora jeho rozmanitosti a kontinuální propagace kvalitních autorských dokumentárních snímků.

7.12.2021