Český filosof a publicista zabývající se často ekologickými tématy. V letech 1948 - 1989 žil v exilu.

Po únoru 1948 emigroval s rodiči do USA. Vystudoval filozofii a religionistiku na Colgate University ve státu New York a Yale University v New Haven. Na Boston University ve státě Massachusetts byl habilitován jako docent a později profesor. V roce 1995 se vrátil natrvalo do České republiky, aby zde působil jako profesor filozofie na FF UK v Praze a jako publicista. Dne 28. října 2013 ho prezident Miloš Zeman vyznamenal Řádem Tomáše Garrigua Masaryka.


Podle typu

  • Kniha (1)

Z kategorií

Podle autorů

  • Edmund Husserl (1)

Podle jazyků

  • česky (1)

Erazim Kohák

Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii  II.
Kniha