Francouzský filosof absolvoval jezuitskou školu v La Fleche, poté vystudoval práva v Poitiers, načež v Holandsku vstoupil do vojska prince Oranžského, jež se chystalo k tažení do Čech. V armádě se díky Isaaku Beekmanovi hlouběji obeznámil s matematikou. Během vojenského tažení pracoval na koncepci univerzální vědy. Tehdy objevenou metodu pak uplatnil v řadě prací z několika vědních oborů, především v geometrii a optice. Jeho nejstarší spis Studium bonae mentis zůstal podle všeho ztracený. Compendium musicae daroval svému učiteli Beekmanovi k Novému roku 1619. Pravidla pro vedení rozumu (česky 2001), na nichž pracoval střídavě od roku 1619 skoro až do konce dvacátých let, vyšla také až posmrtně. Koncem dvacátých let se Descartes odstěhoval na holandský venkov, kde díky dědictví žil v relativním klidu téměř až do své smrti. Poprvé připravil text k vydání. Zveřejnění Traité de la Lumiere a Traité de l’homme však v roce 1632 zastavil po zprávách o postihu Galilea Galilei. První veřejně vytištěnou knihou tak byla Rozprava o metodě (česky 1947, 1992) se čtyřmi navazujícími Eseji, jež ukazovaly aplikaci metody vyložené v úvodním textu na jednotlivé obory. Po ohlasu první publikace vycházejí v roce 1641 Meditace o první filosofii (česky 1970, 2001), kde se Descartes poprvé soustředil čistě na metafyzická témata. Knihu doprovodilo několik sad námitek významných dobových myslitelů a úspěšná kniha se brzo dočkala řady různých vydání. V roce 1644 Descartes připravil systematický školský výklad své filosofie Principy filosofie (český výbor 1998). V nich shrnul jak témata první filosofie z Meditací, tak valnou část své dosavadní práce z přírodovědy. Jinak strávil druhou půli čtyřicátých let stále ostřejšími polemikami se svými odpůrci, především z řad tradičních univerzitních učitelů. Distancoval se zároveň od radikálních interpretací své filosofie. Jeho vlastní práce se stále více zaměřovala na lidskou fyziologii s vazbou na etiku. Výsledkem byly Vášně duše z roku 1649 (česky 2003). Kromě zmíněných spisů ovšem Descartes vedl celý život pilnou, převážně intelektuální korespondenci, jež naplnila pět z jedenácti svazků jeho sebraných spisů. Koncem roku 1649 přijal pozvání švédské královny Kristýny na její dvůr do Stockoholmu, kde začátkem února 1650 ve Stockholmu po krátké nemoci zemřel.


René Descartes

Rozprava o metodě
Kniha

Rozprava o metodě

René Descartes  /  Oikoymenh (2016)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

106 Kč

běžná cena: 118 Kč

Meditace o první filosofii
Kniha

Meditace o první filosofii

René Descartes  /  Oikoymenh (2015)

Skladem

Expedujeme do 2 pracovních dnů.

160 Kč

běžná cena: 178 Kč

Dioptrika
Kniha

Dioptrika

René Descartes  /  Oikoymenh (2011)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

304 Kč

běžná cena: 338 Kč

Geometrie
Kniha

Geometrie

René Descartes  /  Oikoymenh (2010)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

295 Kč

běžná cena: 328 Kč

Meditace o první filosofii
Kniha

Meditace o první filosofii

René Descartes  /  Oikoymenh (2010)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

169 Kč

běžná cena: 188 Kč

Dopisy Alžbětě Falcké
Kniha

Dopisy Alžbětě Falcké

René Descartes  /  Petrov (1997)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

94 Kč

běžná cena: 104 Kč

Meditace o první filosofii
Kniha

Meditace o první filosofii
Námitky a autorovy odpovědi

René Descartes  /  Oikoymenh (2003)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

466 Kč

běžná cena: 518 Kč

Vášně duše
Kniha

Vášně duše

René Descartes  /  Mladá fronta (2002)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

134 Kč

běžná cena: 149 Kč

Pravidla pro vedení rozumu
Kniha

Pravidla pro vedení rozumu
Regulae ad directionem ingenii

René Descartes  /  Oikoymenh (2000)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

295 Kč

běžná cena: 328 Kč