Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA absolvovala VŠE Praha, Fakultu managementu se specializací management podnikatelské sféry a veřejných služeb. V roce 2011 obhájila titul Ph.D. s disertační prací na téma „Kreativní účetnictví a účetní podvody jako porušování věrného a pravdivého obrazu účetnictví“. V roce 2017 ukončila studium MBA v programu Finanční management a účetnictví na Cambridge Business School. Od roku 2005 působí jako odborný asistent na katedře účetnictví a financí Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zde vyučuje předměty Mezinárodní účetní výkaznictví, Účetní auditing, Finanční účetnictví a Základy účetnictví. V praxi působí od roku 1997 jako daňový poradce a partner společnosti TAXART CZ, s. r. o., poskytující daňové, účetní a ekonomické poradenství. Zde se také podílela na podnikatelských projektech v oblasti kapitálových transakcí s podnikem, tvorbě vnitřních směrnic a stanov účetních jednotek, dále na metodice transferových cen a na projektech výzkumu a vývoje v oblasti daňových odpočtů. Specializuje se na aspekty vypovídací schopnosti účetních výkazů z pohledu věrného a poctivého obrazu účetnictví. Dále na kreativní metody účetnictví, účetní podvody včetně návrhu metod k detekci rizika manipulace účetních výkazů včetně dopadů na finanční řízení obchodních korporací v podmínkách českých účetních předpisů a IFRS (US GAAP). Je autorem tuzemských i zahraničních publikací v těchto oblastech a tvůrcem přístupu CFEBT pro detekci a řízení rizika účetních chyb a podvodů – trojúhelník rizika účetních chyb a podvodů.


Podle typu

Z kategorií

Podle formátu

  • ePUB bez DRM (1)

Podle jazyků

  • česky (1)

Zita Drábková

Kreativní účetnictví a účetní podvody
Elektronická kniha

Kreativní účetnictví a účetní podvody [E-kniha]

Zita Drábková  /  Wolters Kluwer (2017)

Ihned

K dispozici pro okamžité stažení

220 Kč