Mgr. et Mgr. Michal Šimáně (*1982) je absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v oborech historie a pedagogika. V současné době je studentem doktorského studijního programu na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V rámci svého studia se věnuje dějinám pedagogiky a školství v 19. a 20. století. Dlouhodobě se věnuje také tématu českých obecných menšinových škol v období Rakouska-Uherska a první Československé republiky, kterým se zabývá i ve své dizertační práci. První dílčí výsledky byly již publikovány v časopisu Studia paedagogica ve studii s názvem Učitelé menšinových škol pohledem dějin každodennosti (2014).


Je členem České asociace orální historie (COHA) a České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV).


Michal Šimáně