František Graus (1921–1989) byl jedním z nejvýznamnějších českých historiků. Dodnes kvůli svému působení v Ústavu československých dějin ČSAV a především kvůli svým postojům na počátku 50. let, kdy patřil k hlavním představitelům marxistické historiogra? e, vyvolává v historické obci jisté kontroverze. Po vydání Dějin venkovského lidu se na konci 50. let začal systematicky věnovat studiu merovejských legend a mocenskopolitickým dějinám raného středověku. Pocit krize historického vědomí ho na konci 60. let přivedl ke studiu otázek kolektivní paměti, středověkého nacionalismu a národního vědomí, jež zúročil v monogra? ích Živá minulost: Středověké tradice a představy o středověku (1975, 2017) a Die Nationenbildung der Westslawen im Mittelalter (1980). Po emigraci se stal světově uznávaným profesorem středověkých dějin v Basileji, organizátorem řady konferencí a vydavatelem významných kolektivních děl a časopisů.


František Graus

Mor, flagelanti a vraždění Židů
Elektronická kniha

Mor, flagelanti a vraždění Židů [e-kniha]
14. století jako období krize

František Graus  /  Argo (2021)

Ihned

K dispozici pro okamžité stažení

398 Kč

Načítáme data ...
Mor, flagelanti a vraždění Židů
Kniha

Mor, flagelanti a vraždění Židů
14. století jako období krize

František Graus  /  Argo (2020)

Skladem

Expedujeme do 4 pracovních dnů.

538 Kč

Načítáme data ...
Živá minulost
Kniha

Živá minulost
Středověké tradice a představy o středověku

František Graus  /  Argo (2017)

Skladem

Expedujeme do 2 pracovních dnů.

358 Kč

Načítáme data ...