Miroslav Nemčok je v súčasnosti interným doktorandom na Katedre politológie Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity. Odborne sa zameriava na pôsobenie volebných systémov, voličské rozhodovanie a volebné kalkulačky.


Podle typu

  • Kniha (2)

Z kategorií

Miroslav Nemčok

Zmiešané volebné systémy v praxi
Kniha