JUDr. Bc. Jan Janeček, Ph.D. (1978) je právníkem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a současně působí jako odborný asistent na katedře managementu Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Je spoluautorem monografie Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi (Leges, 2014). I ve své další publikační činnosti se zaměřuje především na problematiku majetku celků územní samosprávy, které se také věnuje v rámci svého působení v praxi.


Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (3)

Jan Janeček

Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.). Komentář
Elektronická kniha
Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.). Komentář
Elektronická kniha
Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.) Komentář
Elektronická kniha