doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (1951) je docentem na katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a současně působí ve veřejné správě. Ve své vědecké a odborné činnosti se zaměřuje na hraniční oblasti soukromého a veřejného práva, tj. zejména na komplexní zkoumání veřejného vlastnictví, potažmo na majetkoprávní problematiku subjektů veřejné správy, veřejné užívání a veřejnoprávní smlouvy, jakož i na správněvědní otázky. Je autorem a spoluautorem několika monografií, autorem a spoluautorem řady učebnic, vědeckých a odborných statí. Je členem odborných společností v tuzemsku i zahraničí.


Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (3)

Petr Havlan

Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.). Komentář
Elektronická kniha
Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.). Komentář
Elektronická kniha
Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.) Komentář
Elektronická kniha