JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. (1981)

Absolvoval obory právo, mezinárodní vztahy, evropská studia a politologie. Doktorské studium absolvoval v oboru Mezinárodní a evropské právo. Od roku 2006 pracuje jako asistent soudce Ústavního soudu.


Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (2)

Daniel Novák

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář
Elektronická kniha
Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související (č. 101/2000 Sb.) - Komentář
Elektronická kniha