Mgr. Roman Madecki, Ph.D., lingvista, odborný asistent Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Věnuje se polské gramatice, česko-polské srovnávací mluvnici, obecné jazykovědě, translatologii a areálovým studiím střední Evropy.


Podle typu

  • Kniha (2)

Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (2)

Roman Madecki