PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., je historička umění působící na Katedře dějin umění a kulturního dědictví FF OU, zabývající se vizuální kulturou vrcholného a pozdního středověku.


Podle typu

  • Kniha (2)

Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (2)

Daniela Rywiková