Vladimír Šagát

Kontrola ve veřejné správě
Elektronická kniha