Byl profesorem středověké historie na Johann Wolfgang Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Je členem Ústředního ředitelství Monumenta Germaniae Historica, frankfurtské historické komise, vědecké rady historického časopisu a co-editor německého archivu pro studium středověku a předseda německé komise pro zpracování Regesta imperii Akademie věd a literatury v Mohuči.


Fried Johannes

Dějiny světa 3
Elektronická kniha
Dějiny světa 3
Kniha