Mojmír Otruba (1923–2003), literární historik a teoretik, lexikograf, textolog a editor, od roku 1945 studoval slovanskou, klasickou a germánskou filologii na FF UK (mj. u A. Grunda a V. Šmilauera), doktorát 1949 s disertací o básnickém díle Otokara Fischera, od roku 1952 až do odchodu do penze v roce 1985 pracoval v ÚČL ČSAV, kde působil nejprve v oddělení pro českou literaturu 19. století (několik let také jeho vedoucí), později stál v čele oddělení pro studium lingvoliterární a textologii, pracoval v redakci časopisu Česká literatura a následně byl členem redakce Lexikonu české literatury. Věnoval se zejména studiu české literatury 18. a 19. století, vydal mj. monografie o J. K. Tylovi (1961) a B. Němcové (1962), na konci 60. let se zabýval výzkumem podvržených RKZ. Jako významný představitel tzv. Pražské školy (navázal na pojetí F. Vodičky) rozvíjel její ediční metodologii (mj. kriticky zhodnotil příručku Editor a text) a prohluboval teoretické otázky textologie. Jako editor připravil desítky edic (zvl. K. J. Erben, J. K. Tyl, V. Šolc, F. Šrámek). Otrubovu literárněvědnou činnost v minulosti představily výbory Znaky a hodnoty (1994) a Hledání národní literatury (2012).


Podle typu

  • Kniha (3)

Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (3)

Mojmír Otruba

Autor – text – dílo a jiné textologické studie
Kniha

Autor – text – dílo a jiné textologické studie

Mojmír Otruba, Michal Kosák (ed.), Jiří Flaišman (ed.)  /  Ústav pro českou literaturu AV ČR (2018)

Skladem

Expedujeme do 1 pracovního dne.

230 Kč

běžná cena: 256 Kč

Kytice. České pohádky
Kniha

Kytice. České pohádky

Karel Jaromír Erben, Mojmír Otruba (ed.)  /  Host (2013)

Skladem

Expedujeme do 1 pracovního dne.

269 Kč

běžná cena: 299 Kč

Hledání národní literatury
Kniha

Hledání národní literatury

Mojmír Otruba  /  Academia (2013)

Skladem

Expedujeme do 1 pracovního dne.

585 Kč

běžná cena: 650 Kč