Peter Salner

Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budou
Kniha
Cesty urbánní antropologie
Kniha
Židovská menšina v Československu po druhé světové válce
Kniha