doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. (* 1960) absolvoval Právnickou fakultu Univerzitu Karlovy v Praze (1983). V roce 2002 byl jmenován docentem pro obor mezinárodní právo na Univerzitě Karlově. V letech 1994–2002 působil jako odborný asistent na Fakultě sociálních věd UK v Praze. V letech 1994–1995 působil rovněž jako právník katastrálního úřadu Praha-východ. Od roku 1996 je zapsán v seznamu advokátů ČAK. Od roku 2001 působí na Soukromé vysoké škole ekonomických studií, kde od roku 2005 vede Katedru práva a od roku 2011 vykonává funkci prorektora. Současně působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2007 mu byl Akademií věd České republiky udělen titul Doktor sociálních a humanitních věd (DSc.). Je členem České společnosti pro mezinárodní právo, české odbočky International Law Association a  České společnosti pro právo životního prostředí.


Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (6)

Jan Ondřej

Zahájení podnikání
Kniha
Zahájení podnikání
Elektronická kniha
Vybrané otázky práva mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení
Kniha
Zahájení podnikání
Elektronická kniha

Zahájení podnikání [e-kniha]
(právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej, Květoslav Růžička, kol.  /  Wolters Kluwer (2019)

Není v prodeji

U titulu vypršela licence.

495 Kč

Načítáme data ...
Ukončení podnikání
Elektronická kniha

Ukončení podnikání [e-kniha]

Jan Ondřej  /  Wolters Kluwer (2017)

Není v prodeji

U titulu vypršela licence.

545 Kč

Načítáme data ...
Mezinárodněprávní úprava kontroly odzbrojení
Kniha

Mezinárodněprávní úprava kontroly odzbrojení

Jan Ondřej  /  Karolinum (1999)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

275 Kč