Oldřich KRÁL (* 13. září 1930 v Praze), sinolog, překladatel a teoretik překladu. V letech 1944–1948 absolvoval učitelský ústav v Praze, 1949–1953 vystudoval obory sinologie a kulturní dějiny Dálného východu na Filosofické fakultě UK. Jako asistent profesora Jaroslava Průška již před dokončením studia vedl kursy dějin čínské literatury a interpretace čínského literárního textu a v letech 1964–1967 absolvoval v Orientálním ústavu AV vědeckou aspiranturu v oboru klasické čínské literatury, kterou zakončil disertací na téma Umělecké postupy klasického čínského románu: Literáti a mandaríni (pod názvem Umění čínského románu vydala UK 1965). Český překlad Literáti a mandaríni. Neoficiální kronika konfuciánů vydal už v roce 1962 Odeon. O. Král se už v roce 1958 vrátil na FF UK. Tam se jak spoluautor podílel na přípravě knihy Svět literatury v roce 1967 (pod vedením F. Vodičky; 1995 připravil opravené a doplněné vydání). V roce 1968 dokončil habilitační spis Wen-sin tiao-lung: Příspěvek k popisu estetického myšlení v Číně a o rok později odevzdal do Odeonu i úplný český překlad citované klasické čínské poetiky pod názvem Duch básnictví řezaný do draků. Na příkaz politických míst bylo však habilitační řízení zastaveno a brzy následoval i zákaz jakékoli Královy pedagogické i publikační činnosti; monografie nevyšla a překlad vyšel až v roce 2000. Nadlouho posledním uveřejněným dílem byla antologie Kniha mlčení (v roce 1971 vydal Klub přátel poezie pod zcenzurovaným titulem Tao – texty staré Číny; pod původním titulemKniha mlčení. Texty staré Číny, vydala až Mladá fronta v reedici z roku 1994). O. Král byl v letech 1972–1989 zaměstnán jako kurátor ve Sbírce orientálního umění Národní galerie na Zbraslavi. Odtud vydával v sedmdesátých a osmdesátých letech samizdatově texty jako Malířské rozpravy Mnicha Okurky, Vnitřní kapitoly Mistra Čuanga, Tribunová sútra Šestého patriarchy, Deset obrazů shánění krávy. Zákaz publikování obešel Odeon v roce 1977 vydáním antologie tangských novel Starožitné zrcadlo (signoval Králův spolužák sinolog J. Fass); zákaz publikování prolomen až v letech 1986–1988 odeonovským vydáním tří svazků překladu největšího čínského klasického románu Sen v červeném domě. Ještě v témže roce 1988 vydal Odeon Královu Tribunovou sútru Šestého patriarchy a za překlad Snu v červeném domě udělil překladatel výroční cenu nakladatelství za rok 1988. Král se v roce 1990 se vrátil na FF UK, kde byl v obnoveném habilitačním řízení jmenován docentem čínské a srovnávací literatury; stal se prvním ředitelem Ústavu Dálného východu (do roku 1998); v roce 1993 založil Centrum komparatistikv, které řídil do roku 2000; v roce 1993 byl jmenován profesorem sinologie a srovnávací literatury UK. V roce 1994 spoluzaložil pražské Mezinárodní sinologické centrum sponzorované taiwanskou nadací CCK. Pracoval v obnoveném Pražském lingvistickém kroužku, jehož byl v letech 2007–2012 předsedou. Kromě řady studií a statí vydal monografii Čínská filosofie. Pohled z dějin (2005), inspirovanou přednáškami FF UK 1990–2000. Mezi další nejvýznamnější překladatelské počiny patří: Malířské rozpravy Mnicha Okurky (2007), Yijing – Kniha proměn (1995, naposledy 2008), Mistr Sun: O válečném umění (1999, 2008), Mistr Zhuang: Sebrané spisy (2006), Wumen, Brána bez dveří (2007), Velké učení. Doktrína středu (2008); romány Dong Yue: Vsuvka do Putování na západ: román na přidanou (2009), Li Yu: ROUPUTUAN – Meditační rohožky z masa (2011), Jin Ping Mei aneb Slivoň ve zlaté váze (1. svazek 2012, 2. svazek 2013, 3. svazek 2014). Ocenění: Cena nakladatelství Odeon za překlad Snu v červeném domě, Praha 1988; Mezinárodní cena za překlad Snu v červeném domě ke 240. výročí úmrtí Cao Xueqina, Peking 2003; Cena Učené společnosti České republiky za rok 2010; Státní cena za překladatelské dílo, Praha 2010. (S využitím slovníku Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Libri: Praha 1999.)


Oldřich Král

Studie z komparatistiky a čínské literatury
Kniha

Studie z komparatistiky a čínské literatury

Oldřich Král, Lucie Olivová (ed.)  /  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (2021)

Skladem

Expedujeme do 1 pracovního dne.

397 Kč

běžná cena: 441 Kč

Základní texty východních náboženství 4. : Čínský, japonský a korejský taoismus
Kniha

Základní texty východních náboženství 4. : Čínský, japonský a korejský taoismus

kol., Jan Beran (ed.), Oldřich Král (ed.)  /  Argo (2020)

Skladem

Expedujeme do 1 pracovního dne.

423 Kč

běžná cena: 498 Kč

Stopy tuše (čínské malířské texty)
Kniha

Stopy tuše (čínské malířské texty)

Oldřich Král  /  Galerie Zdeněk Sklenář (2016)

Skladem

Expedujeme do 1 pracovního dne.

531 Kč

běžná cena: 590 Kč

Kniha mlčení + CD
Kniha

Kniha mlčení + CD

Oldřich Král  /  Galerie Zdeněk Sklenář (2015)

Skladem

Expedujeme do 1 pracovního dne.

531 Kč

běžná cena: 590 Kč

Oldřich Král
AudioKniha na CD

Oldřich Král [audio na CD]

Oldřich Král  /  Triáda (2014)

Skladem

Expedujeme do 1 pracovního dne.

179 Kč

běžná cena: 199 Kč

Základní texty východních náboženství 3. : Čínský, japonský a korejský buddhismus
Kniha

Základní texty východních náboženství 3. : Čínský, japonský a korejský buddhismus

Oldřich Král (ed.)  /  Argo (2011)

Skladem

Expedujeme do 1 pracovního dne.

338 Kč

běžná cena: 398 Kč

Velké učení – Doktrína středu
Kniha

Velké učení – Doktrína středu

Oldřich Král  /  Maxima (2008)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

216 Kč

běžná cena: 240 Kč

I-ťing - kniha proměn
Kniha

I-ťing - kniha proměn

Oldřich Král  /  Maxima (2008)

Skladem

Expedujeme do 1 pracovního dne.

386 Kč

běžná cena: 429 Kč

Mistr Sun o válečném umění/Mistr Sun o básnickém umění
Kniha

Mistr Sun o válečném umění/Mistr Sun o básnickém umění

Jiří Kolář, Oldřich Král  /  Dokořán (2008)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

268 Kč

běžná cena: 298 Kč

Čínská filosofie
Kniha

Čínská filosofie
Pohled z dějin

Oldřich Král  /  Maxima (2005)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

351 Kč

běžná cena: 390 Kč

I-ťing - kniha proměn
Kniha

I-ťing - kniha proměn

Oldřich Král  /  Maxima (2000)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

198 Kč

běžná cena: 220 Kč