John Bunyan (28. listopadu 1628 - 31. srpna 1688) byl anglický křesťanský spisovatel a baptistický kazatel. Byl pro svou víru vězněn. Byl synem kotláře, proslul zejména svým alegorickým dílem Cesta poutníka. Jeho první manželka Mary přinesla do manželství dvě náboženské knihy, které oba společně četli a diskutovali o nich. Ještě než jeho první žena zemřela (zanechala mu čtyři děti), začal navštěvovat církev. Ony dvě knihy u něj vzbudily zájem o duchovní věci, prožíval muka nad svými hříchy a pokoušel se vést zbožný život ve vlastní síle. Po třech letech prožil zásadní obrat a vydal se Bohu. Připojil se k nonkonformistické církvi, kde byl uznáván jeho dar kázání. Začal veřejně sloužit. Současně však musel živit svou rodinu a tak pracoval jako kotlář. Jeho věhlas kazatele stále vzrůstal. V roce 1660, když dosedl v Anglii na trůn Karel II., začali být nonkonformisté opět pronásledováni. Byl na něj vydán zatykač a do vězení jej odvedli přímo ze shromáždění. Soudce mu nabídl propuštění, slíbí-li, že přestane kázat. Ten však odmítl. Byl proto obviněn za účast při organizování nezákonných shromáždění, která nejsou podřízena Anglikánské církvi, a odsouzen k šesti letům vězení v Bedfordské věznici. Během této doby četl anglický překlad Bible KJV a Foxovu Knihu mučedníků a také začal sám psát. V roce 1666 byl sice propuštěn, ale již o několik týdnů později byl opět zatčen za ilegální kázání a strávil v Bedfordské věznici dalších šest let. V roce 1672 král Karel II. zrušil zákon proti nonkonformistům a on byl znovu propuštěn. V té době byl již velmi populárním kazatelem. Královo srdce se však proti nonkonformistům opět zatvrdilo a on se ocitl znovu na šest měsíců ve vězení. A právě v této době sepsal svou nejslavnější knihu Cesta poutníka. Pokračoval v kazatelské činnosti až do své smrti v roce 1688. Když se ohlížel na dobu strávenou v žaláři, napsal: „Nebyl jsem bez naděje, že by mé uvěznění nemohlo posloužit k probuzení svatých v této zemi. A právě tato skutečnost mě vedla k vydání celé záležitosti Bohu. A opravdu: až do svého návratu jsem ve vězení prožíval sladká setkání s Bohem.“ Svá duchovní hledání a boje i dobu svého uvěznění popsal Bunyan v knize Milost přehojná největšímu z hříšníků udělená.


John Bunyan

Poutníkova cesta z tohoto světa do světa budoucího
Kniha

Poutníkova cesta z tohoto světa do světa budoucího

John Bunyan  /  Stefanos (2017)

Skladem

Expedujeme do 1 pracovního dne.

349 Kč

běžná cena: 388 Kč

O zkáze Antikrista
Kniha

O zkáze Antikrista

John Bunyan  /  Stefanos (2016)

Skladem

Expedujeme do 3 pracovních dnů.

223 Kč

běžná cena: 248 Kč

O zkáze Antikrista
Elektronická kniha

O zkáze Antikrista [E-kniha]
a zabití dvou svědků

John Bunyan  /  Stefanos (2016)

Ihned

K dispozici pro okamžité stažení

79 Kč

Milost přehojná, největšímu z hříšníků udělená
Kniha

Milost přehojná, největšímu z hříšníků udělená

John Bunyan  /  Stefanos (2000)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

141 Kč

běžná cena: 157 Kč

Poutníkova cesta
Kniha

Poutníkova cesta
z tohoto světa do světa budoucího

John Bunyan  /  Argo (2005)

Rozebráno

Titul je vyprodaný.

205 Kč

běžná cena: 228 Kč