Nejkrásnější české knihy roku 2020

Tomáš Weiss

56. ročník Ceny za Nejkrásnější české knihy roku byly vyhlášeny a slavnostně předány v Centru architektury a městského plánování v Praze (CAMP). V soutěži o nejlepší knižní design roku 2020 odborná porota vybírala z celkem 323 přihlášených knih, nominaci proměnilo 31 z nich.

Nejkrásnější české knihy roku 2020

Odborná literatura

Výstava jako médium. České umění 1957–1999 (knižní úprava Adéla Svobodová, Akademie výtvarných umění v Praze)

Krásná literatura

„Vedle mne jste všichni jenom básníci“. Zlomky a skici k Jeanu Arthuru Rimbaudovi (knižní úprava Josefina Karlíková, Revolver Revue)

Literatura pro děti a mládež

Safíroví ledňáčci a Glutaman (knižní úprava Juraj Horváth, ilustrace Jindřich Janíček, Baobab)

Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky

Typokniha. Průvodce tvorbou tiskovin (knižní úprava, ilustrace Filip Blažek, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)

Knihy o výtvarném umění

Private Views: A High-Rise Panorama of Manhattan (knižní úprava Tereza Hejmová, VI PER Gallery)

Katalogy

Móda v modré. Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu (knižní úprava Adéla Svobodová a Tereza Hejmová, Uměleckoprůmyslové museum v Praze)

Bibliofilie a autorské práce

Svatý František z Assisi – Chvála stvoření (knižní úprava Zuzana Lednická, Václav Havlůj)

Studentské práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol

Spiritus Noctis. Barrandov 22:15–00:45 (knižní úprava Judita Košťáková, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

Ceny za vynikající polygrafické zpracování

Kronika první republiky. Díl třetí – 1920 (knižní úprava Tomáš Cikán, České dukáty; tisk Typodesign, vazba Knihařství Vladimír Rak, sítotisk SICOPRINT)

Zvláštní cena za vynikající polygrafické zpracování

Setkání se Zrzavým (knižní úprava Jaromír Hárovník, tisk Tiskárna Daniel, vydala Martina Havlínová)

Cena PNP a UPM pro mladé úpravce do 30 let

Svátosti / Sacraments (knižní úprava Tereza Bierská a Nela Klímová, wo-men)

10.9.2021