Básník Borkovec opět posbíral pár prozaických klacíků

nakl. Fra

"Petr Borkovec v prozaických textech výrazně pracuje se vzpomínkou, ale také se situací, která je na jedné straně hluboce lidská, na straně druhé disociovaná, protože vypravěč se do ní nepropadá – spíš pozoruje nebo se konfrontaci vyhýbá. Je to přímo promluva vědomí, spíš nežli promluva vypravěče." Anna Luňáková

 

16.3.2021