Budoucnost ovládla katolická církev a umělá inteligence Technojádra

nakl. Argo

Podobně rozsáhlý a mistrně zkomponovaný příběh jako je Hyperion nikdo nikdy před Danem Simmonsem ani po Simmonsovi nenabídl. Kondenzované dějiny celého sci-fi a částečně i fantasy jsou přitom zároveň zajímavé i stylově. Simmons dokáže vynalézavě konstruovat svůj text, hrát si s žánrem románu v dopisech, přecházet mezi er- a ich-formou, osekávat věty na kost stejně jako je donekonečna rozvíjet. Zpěvy Hyperionu jsou komplet!

Simmons si během let vyzkoušel horor v románech Píseň Kálí či úspěšně zfilmovaném Terroru, ale i detektivky či klasické romány. V Hyperionu jde o vyváženou směs sci-fi a fantasy, která má důmyslnou zápletku i vyústění. Řeší etické problémy člověka a umělé inteligence, jež se může vymknout kontrole, a nastiňuje tak problematiku, která už dnes začíná být ožehavá. Zrovna tak aktuální je jeho apel na vzájemnou empatii a všelidské hodnoty, které se v současné individualizované době vytrácí nebo značně relativizují.

fullmoonmagazine.cz

Ukázka:

JEDNA

„Papež je mrtev! Ať žije papež!“ Výkřik se rozlehl vatikánským nádvořím San Damaso, kde bylo v papežově bytě právě objeveno tělo Julia XIV., a s ozvěnou se rozlétl i do okolí. Svatý otec zemřel ve spánku. Zpráva se během několika minut rozšířila nesourodým shlukem budov, o němž se stále mluvilo jako o Vatikánském paláci, a s rychlostí požáru elektrického zařízení v prostředí čistého kyslíku pokračovala v postupu státem Vatikán. Zvěst, že papež zemřel, si propálila cestu komplexem vatikánského papežského úřadu, proskočila přeplněnou bránou svaté Anny do Apoštolského paláce a sousedního Paláce vlády a našla tolik naslouchajících uší v bazilice svatého Petra, až se arcibiskup sloužící mši musel otočit, když k němu dolehl nebývalý šum a šepot shromážděných. Poté se spolu s odcházejícími věřícími roznesla z baziliky do početnějších davů na Svatopetrském náměstí, kde zapůsobila na osmdesát až sto tisíc turistů a návštěvníků z řad paxových hodnostářů podobně, jako když se k sobě přirazí kritické množství plutonia a rozpoutá štěpnou reakci.

Jakmile zpráva pronikla hlavní bránou pro vozidla pod Obloukem zvonů, získala rychlost elektronů, vzápětí přeskočila na rychlost světla a nakonec vyrazila z planety Pacem rychlostí Hawkingova pohonu, přesahující šíření světla v násobku tisíců. Podstatně blíž, hned za věkovitými hradbami Vatikánu, se mohutným, potícím se Andělským hradem, kde se hluboko v hoře kamene, jež měla původně sloužit jako Hadriánovo mauzoleum, nacházely kanceláře Svatého oficia inkvizice, rozeznělo vyzvánění telefonů a komlogů. Celé dopoledne bylo slyšet chrastění růženců a šustění naškrobených sutan vatikánských funkcionářů, kteří pospíchali do kanceláří, aby monitorovali svá zašifrovaná síťová spojení a čekali na pokyny shora. V uniformách a implantátech tisícovek paxových úředníků, vojenských velitelů a představitelů zvonily, pípaly a vibrovaly osobní komunikátory. Během třiceti minut se o nálezu papežova mrtvého těla dozvěděly zpravodajské agentury působící na planetě Pacem, které v reakci na to připravily robotické holokamery, aktivovaly celou škálu soustavových přenosových satelitů, poslaly do vatikánské tiskové kanceláře nejlepší živé reportéry a čekaly.

V mezihvězdném společenství, jež církev ovládala téměř absolutně, zpráva čekala nejenom na nezávislé potvrzení, ale na oficiální dosvědčení, že může existovat. Za dvě hodiny a deset minut po objevu těla papeže Julia XIV. církev jeho úmrtí potvrdila v prohlášení vydaném úřadem vatikánského státního sekretáře, kardinála Lourdusamyho. Nahrané prohlášení bylo během několika sekund odvysíláno do všech rádiových a holovizních přijímačů na rušné planetě Pacem. Miliarda a půl jejích obyvatel, což byli všechno znovuzrození křesťané s kruciformem, většinou zaměstnaní Vatikánem nebo obrovskou civilní, vojenskou či merkantilovou byrokracií paxového státu, přerušila svou činnost a s určitým zájmem naslouchala. Ještě před vydáním oficiálního prohlášení vystartoval z orbitálních základen tucet nových kosmických lodí třídy Archanděl a zamířil do různých částí malé lidské sféry v galaktickém rameni.

Pohon, díky němuž byla cesta téměř okamžitá, jejich posádky ihned zabil, avšak zpráva o papežově smrti byla bezpečně uložena v počítačích a zakódovaných transpondérech, aby mohla být doručena více než šedesáti nejvýznamnějším arcidiecézním planetám a hvězdným soustavám. Archandělské kurýrní lodi přivezou několik hlasujících kardinálů zpátky na Pacem, aby stihli volbu, ale většina hlasujících se rozhodne zůstat na domovských planetách – vzdát se smrti, navzdory spolehlivému příslibu vzkříšení – a místo sebe pošle zašifrovaný interaktivní hološtítek obsahující jejich instrukce k volbě dalšího nejvyššího pontifika. Dalších osmdesát pět paxových plavidel třídy Hawking, většinou bitevních lodí schopných vyvinout vysoká zrychlení, je připraveno dosáhnout relativistických rychlostí a následně skokových konfigurací, přičemž jejich cesta se bude měřit na dny až měsíce a relativní časový dluh dosáhne týdnů až let. Tyto lodě budou čekat v kosmickém prostoru u Pacem patnáct až dvacet standardních dní do volby nového papeže, načež zprávu doručí do zhruba 130 méně významných paxových soustav, na nichž arcibiskupové pečují o další miliardy věřících. Tyto arcidiecézní planety budou mít zase za úkol informovat o papežově smrti, vzkříšení a znovuzvolení podružnější soustavy, odlehlé planety a bezpočet kolonií na Periferii. Poslední flotila čítající více než dvě stovky bezpilotních kurýrních dronů opustila skladovací hangáry na obrovské asteroidové základně Paxu v soustavě Pacem a jejich poštovní čipy čekaly pouze na oficiální zprávu o znovuzrození a znovuzvolení papeže Julia, než vystartují do Hawkingova prostoru, aby ji doručily složkám paxové flotily, které se daleko za hranicemi paxového prostoru, v obranné sféře nazývané Velká zeď, podílejí na hlídkové službě nebo přímých bojích s Vyvrženci.

Papež Julius zemřel již osmkrát. Pontifikovo srdce bylo slabé a on si je odmítal nechat opravit – ať už operací, nebo nanoplastikou. Zastával přesvědčení, že papež by se měl dožít přirozeného věku a po jeho smrti by měl být zvolen papež nový. Od tohoto názoru ho nijak neodradila skutečnost, že papežem byla osmkrát znovuzvolena tatáž osoba. Již nyní, kdy je tělo papeže Julia připravováno na večerní formální vystavení, než je odvezou do soukromé oživovací kaple za svatým Petrem, kardinálové a jejich náhradníci volbu chystají. Sixtinskou kapli uzavřeli a připravili na hlasování, které se bude konat za necelé tři týdny. Třiaosmdesáti kardinálům, kteří budou přítomni fyzicky, přivezli starodávné kabinky s nebesy, a těm, již budou hlasovat v zastoupení, nainstalovali holografické projektory a interaktivní dataplánová připojení. Před vysoký oltář postavili stůl pro skrutátory. Na stůl skrutátorů pečlivě položili kartičky, jehly, nitě, schránku, podnos, lněné ubrousky a další věci a vše přikryli větším ubrusem. Stůl pro infirmarie a kontrolory postavili vedle oltáře. Hlavní dveře Sixtinské kaple zamkli, zajistili a utěsnili. Před dveře kaple a neprůstřelné portály oživovací přístavby svatého Petra se postavila komanda švýcarských gardistů v plné bojové výstroji, vybavených nejmodernějšími energetickými zbraněmi.

V souladu se starým protokolem bylo naplánováno, aby volba proběhla nejdřív za patnáct dní a nejpozději za dvacet. Kardinálové, kteří bydleli na Pacem nebo do tří týdnů časového dluhu, zrušili svůj běžný program a přichystali se na konkláve. Všechno ostatní bylo připraveno.

překlad Petr Kotrle

26.2.2021