Cena Josefa Jungmanna pro Alici Flemrovou

Tomáš Weiss

Co by dělal český čtenář bez kvalitních překladatelů? No většina z nás by se mohla jít, slušně řečeno, klouzat. I letos, i když distančně, byla udělena překladatelská Cena Josefa Jungmanna. Jejím 29. laureátem/tkou se stala Alice Flemrová za překlad knihy Paula Sorrentina Všichni mají pravdu. V hezké synergii bude od 15.11. vysílat tuto knihu jako četbu na pokračování rozhlasová stanice Vltava.

Sorrentinův literární styl má mnoho společného s jeho filmařským rukopisem: hypertrofie a bombastičnost formy je záměrná a nosná, je autorovou reakcí na svět, ze kterého se vytratila jednoduchost a prostota. Není exhibicí maskující obsahovou prázdnotu. Ústy politicky nekorektního, zato empatického Tonyho Pagody se na nás autor obrací se znepokojivými otázkami a obavami o současný svět, ze kterého se vytrácí pochopení pro lidské slabosti, ze kterého mizí smysl pro humor a také cit pro nuanci, jež není podružná, ale spočívá v ní rozdíl. Bůh přece tkví v detailu. 

Alice Flemrová pro Český rozhlas

Další překladatelská ocenění získali:

Vít Kazmar za překlad románu Fernanda Aramburua Vlast (Akropolis) - španělština

Martina Knápková za překlad povídek Lucie Berlinové Manuál pro uklízečky (Argo) - angličtina

Michal Půček za překlad románu Daniela Kehlmanna Tyll (Argo) - němčina

Michal Špína za překlad románu Josého Donosa Obscénní pták noci (Malvern) - španělština

Michal Švec za překlad románu Alexandry Salmelové Antihrdina (Větrné mlýny) - finština

Prémii Tomáše Hrácha získává Marie Voslářová za překlad povídek Clemense J. Setze Láska za časů Mahltadtského dítěte (Fra), s přihlédnutím k dalším dvěma předloženým překladům, z němčiny (Walter Vogt: Schizogorsk - Havran) a ze švédštiny (Andrzej Tichý: Mizérie, Argo).

Do Síně slávy povolává porota Miloslava Uličného, předního českého hispanistu, překladatele poezie a dlouhé řady náročných textů, vysokoškolského pedagoga a nositele významných i zahraničních ocenění.

Krameriův vinš je udělen Janu Zelenkovi, odbornému garantovi Stipendia Hany Žantovské a dlouhá léta nepostradatelnému porotci CJJ, za obětavou spolupráci s výborem a důsledné působení ve prospěch uměleckého překladu.

Při této příležitosti se rovněž udílí Stipendium Hany Žantovské (donátorů Ireny Murray Žantovské a Michaela Žantovského), v letošním roce Jiřímu Měsícovi, který pro nakladatelství Protimluv připravil antologii z díla kanadského básníka Johna Passe s názvem Větrná zvonkohra.

12.11.2020